rjt

6-8g/L saltlakeelektrolys onlinekloreringssystem

  • Brine Electrolysis Online Chlorination System

    Online-kloreringssystem för saltlakeelektrolys

    Förklaring Ta matsalt och kranvatten som råmaterial genom elektrolytcellen för att bereda en 0,6-0,8 % (6-8 g/l) lågkoncentration natriumhypokloritlösning på plats.Den ersätter desinfektionssystem för flytande klor och klordioxid med hög risk och används ofta i stora och medelstora vattenanläggningar.Systemets säkerhet och överlägsenhet erkänns av fler och fler kunder.Utrustningen kan behandla dricksvatten mindre än 1 miljon ton per timme.Denna process minskar...