rjt

Internationell epidemisituation

Enligt de senaste realtidsdata från Världshälsoorganisationen den 19 mars 2021 finns det för närvarande 25 038 502 bekräftade fall av ny kranskärlslunginflammation över hela världen, med 2 698 373 dödsfall och över 1 224,4 miljoner bekräftade fall utanför Kina.Alla städer i Kina har justerats till lågrisk och och "noll" i hög- och medelriskområden.Detta innebär att Kina har uppnått en stegvis seger i förebyggandet av det nya kronviruset.Det nya kronviruset har effektivt kontrollerats i Kina, men den internationella anti-epidemiformen är fortfarande mycket allvarlig., sade WHO:s generaldirektör Dr. Tedros vid en mediekonferens att pandemin belyser huruvida de nationella och lokala hälsosystemen är starka och spelar en viktig roll i grunden för global hälsosäkerhet och universell hälsotäckningseffekt.


Posttid: 2021-07-07